Kursy językowe

Brak znajomości języka niemieckiego to główny problem polskich fachowców, chcących pracować na terenie Niemiec. Do nostryfikacji wielu dyplomów potrzebny jest certyfikat znajomości języka na poziomie B2. Nie wiesz, jak się do niego przygotować? Obawiasz się, że Twoje kompetencje językowe są niewystarczające, aby podjąć pracę w Niemczech?

PIRUM to doświadczomy zespół germanistów, który profesjonalnie przygotuje Cię do pracy w Niemczech także pod kątem językowym. Podczas naszych zajęć kładziemy największy nacisk na kształtowanie praktycznych sprawności językowych, co w szybkim trybie gwarantuje swobodną komunikację w języku niemieckiem. Przygotujemy Cię również do wszelkich międzynarodowych certyfikatów z języka niemieckiego, które umożliwią Ci podjęcie pracy w Niemczech w Twoim zawodzie.

Nasze mocne strony, z których i Ty możesz skorzystać:

  • ogólny kurs przygotowawczy dla wyjeżdżajacych do Niemiec
  • kurs przygotowawczy do certyfikatów z języka niemieckiego
  • kurs języka specjalistycznego: niemiecki język biznesowy, ekonomiczny, medyczny (w tym kursy dla pielęgniarek), techniczny, informatyczny, niemiecki dla logistyków.

Zajmiemy się także tłumaczeniem wszystkich Twoich dokumentów, oferując zarówno tłumaczenia przysięgłe uwierzytelnione pieczęcią oraz tłumaczenia zwykłe dokumentów nie wymagających poświadczenia.

PIRUM to Twój partner, który przygotuje Cię kompleksowo do pracy w Niemczech. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi konsultantami.

Najsilniejszym ogniwem jesteś TY!